Zawsze znajdziemy rozwiązanie ....

Czyste Srebro

Renowacja, Konserwacja

Q&A – Silver Maintenance Solution

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Czy można używać Holland Hallmark Silver Maintenance Solution do przedmiotów, które były srebrzone, a teraz są uszkodzone?

Tak, ale to może wymagać wielu czyszczeń, zanim Silver Maintenance Solution pokryje uszkodzone miejsca. Przed użyciem tego produktu zalecamy zastosować Holland Hallmark Silver Solution do powtórnego pokrycia srebrem rodzimego metalu. Po takim zabiegu możemy rozpocząć konserwacje powierzchni przedmiotu przy  pomocy Holland Hallmark Silver Maintenance Solution.

Czy można używać Silver Maintenance Solution do czyszczenia przedmiotów wykonanych   z miedzi?

Nie, gdyż Silver Maintenance Solution zawiera srebro w płynie stosowane jedynie na srebrnych lub posrebrzanych przedmiotach. Jeżeli musimy wyczyścić miedziane przedmioty, należy użyć Holland Hallmark Copper/Brass Cleaner. Natomiast, gdy chcemy zmienić miedziany przedmiot   w posrebrzony to odpowiedni do tego celu jest Holland Hallmark Silver Solution.

Dlaczego po zastosowaniu Holland Hallmark Silver Maintenance Solution zastawa matowieje?

Silver Maintenance Solution czyści przedmioty za pomocą czystego srebra, a jak dobrze wiemy, srebro matowieje. Jednakże użycie Silver Maintenance Solution spowalnia ten proces, ponieważ produkt ten zawiera inhibitory matowienia.

Jak długo, od czasu użycia Holland Hallmark Silver Maintenance Solution, srebrny przedmiot będzie czysty?

Srebrny przedmiot będzie czysty znacznie dłużej niż po użyciu tradycyjnych środków czyszczących. Należy zauważyć, że tempo matowienia przedmiotów zależy od dużej liczby czynników, takich jak: miejsce zamieszkania, obecność kominka w domu, palenie papierosów przez domowników, czystość w miejscu przechowywania srebrnych przedmiotów, sposób ich przechowywania, odległość srebrnych przedmiotów od grzejnika. Jak wynika z powyższych przykładów, ruch powietrza spowodowany grzejnikami, wentylatorami czy otwartym ogniem przyśpiesza proces matowienia i śniedzenia. Jednak Holland Hallmark Silver Maintenance Solution, w porównaniu z tradycyjnymi środkami czyszczącymi i polerującymi, opóźnia pojawienie się nalotu i śniedzi oraz potrzebę częstego czyszczenia srebrnych przedmiotów..

Na srebrnych przedmiotach, które posiadam, pojawiają się czerwone i żółtawe miejsca, które nie znikają podczas normalnego czyszczenia. Czy Silver Maintenance Solution jest w stanie mi pomóc?

Tak, nasz produkt w tym przypadku może pomóc, ale pod warunkiem, że przed konserwacją przedmiotu, jego uszkodzone miejsca zostaną powtórnie pokryte srebrem. Problem polega na tym, że warstwa srebra na przedmiocie została całkowicie usunięta na skutek czyszczenia go oraz używania. Z tego powodu widoczny jest rodzimy metal – miedź lub brąz. W takim przypadku polecamy, aby przed  zastosowaniem Holland Hallmark Silver Maintenance Solution użyć Holland Hallmark Silver Solution, który jest środkiem służącym do srebrzenia przedmiotów.

Co się stanie, jeżeli użyjemy zwykłych środków czyszczących do przedmiotów, które były czyszczone za pomocą Holland Hallmark Silver Maintenance Solution?

Tradycyjne środki do czyszczenia  ścierają i stopniowo usuwają srebro z posrebrzanego przedmiotu. Aby tego uniknąć, należy używać Holland Hallmark Silver Maintenance Solution.

Czy koniecznie jest wyczyszczenie przedmiotu przed zastosowaniem Holland Hallmark Silver Maintenance Solution?

Zasadniczo nie jest konieczne czyszczenie przedmiotu przed zastosowaniem Silver Maintenance Solution, ponieważ zawiera on składnik czyszczący, który będzie aktywowany natychmiast po nałożeniu produktu. Z tego powodu Silver Maintenance Solution wyczyści każde, nawet najstarsze zmatowienia i zabrudzenia, a następnie nałoży warstwę srebra na czysty metal rodzimy. Jeżeli przedmiot jest wyjątkowo zatłuszczony lub brudny, przed nałożeniem Silver Maintenance Solution zaleca się usunąć z jego powierzchni wszystkie zanieczyszczenia i umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. W ten sposób zużyjemy mniej Holland allmark Silver Maintenance Solution.

Posrebrzany przedmiot jest porysowany.  Czy Holland Hallmark Silver Maintenance Solution będzie w stanie usunąć te uszkodzenia?

Holland Hallmark Silver Maintenance Solution, podczas każdego czyszczeniaprzedmiotu, powtórnie pokrywa srebrem jego powierzchnię i uszkodzone miejsca. Jednak najwłaściwsze jest użycie Holland Hallmark Silver Solution. Nie jest on jednak wypełniaczem i z tego względu nie wypełni porysowanych miejsc. Natomiast pokryje srebrem metal rodzimy, a zadrapane miejsca  będą widoczne w mniejszym stopniu.

Posrebrzany przedmiot nie był używany przez wiele lat i poczerniał. Co można zrobić?

Przede wszystkim taki przedmiot należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać     i wysuszyć. Następnie można zastosować Holland Hallmark Silver Maintenance Solution. Gdy te czynności powtórzymy dwa lub trzy razy, przedmiot będzie wyglądał jak nowy.

Czy można używać Holland Hallmark Silver Maintenance Solution do czyszczenia sztućców i naczyń kuchennych?

Produkty Holland Hallmark są nietoksyczne, dlatego mogą być używane do czyszczenia domowych przedmiotów takich jak: zastawy stołowe, miski, sosjerki, cukiernice, dzbanuszki do mleka, talerze. Silver Maintenance Solution jest przeznaczony zarówno do srebrnych jak i posrebrzanych przedmiotów. Należy jednak pamiętać, że wyczyszczone domowe sprzęty, należy umyć, wypłukać i wysuszyć przed ich użyciem (można to zrobić w zmywarce do naczyń)

Czy przedmioty, które były czyszczone przy pomocy Holland Hallmark Silver Maintenace Solution mogą być myte w zmywarce?

Tak. Nowe srebro nie jest wypłukiwanie i zmywalne. Jednakże praktyka w obchodzeniu się ze srebrnymi i srebrzonymi przedmiotami mówi, że używanie zmywarki do mycia tych przedmiotów może być przyczyną plamienia srebrem. Prawdopodobnie jest to  wynik działania zarówno detergentów używanych w zmywarce, jak i innych metalowych przedmiotów stykających się ze srebrem. Z tego też względu, jako jeden z najlepszych sposobów konserwacji srebrnych i posrebrzonych przedmiotów zalecane jest mycie ręczne.

Czy Holland Hallmark Silver Maintenance Solution jest bezpieczny w użyciu?

Produkty Holland Hallmark są bezpieczne. Można używać je w domu. Są wodorozcieńczalne, nie zawierają amoniaku, fosforów, cyjanków, rozpuszczalników i innych palnych składników. Są bezzapachowe i niedrażniące.
Tym niemniej stosowanie produktów Holland Hallmark wymaga zabezpieczenia rąk, ubrania i miejsca pracy przed plamieniem. Przykładowo, Silver Maintenance Solution zawiera czyste srebro i z tego powodu plami ręce. Dlatego podczas używania Silver Maintenance Solution zaleca się nałożenie zwykłych kuchennych rękawic, zabezpieczenie ubrania i miejsca pracy obrusem z tworzywa sztucznego. Pozwoli to na unikniecie poplamienia i zabrudzenia produktem.

Czy nałożona, podczas czyszczenia, srebrna powierzchnia blaknie?

Nie. Nakładane srebro jest czystym srebrem, a ono nie blaknie. Wszystkie srebrzone przedmioty, mogą być uszkadzane, jeżeli do ich renowacji używamy domowych środków czyszczących zawierających cząstki ścierne, zwłaszcza przy regularnej ich konserwacji. Po zastosowaniu Holland Hallmark Silver Maintenance Solution srebrne przedmioty przez długi czas wyglądają pięknie. Jednak należny używać go co pewien czas, by usunąć nalot powstający naturalnie.

Jak poznać, że srebrna zastawa potrzebuje czyszczenia przy pomocy Holland Halmark Silver Maintenance Solution?

Jeżeli zauważymy, że srebrny lub posrebrzany przedmiot jest brudny i ciemniejszy niż dotychczas, powinniśmy użyć Silver Maintenance Solution, aby go wyczyścić. Ponadto, za pomocą tego produktu, czyszczonym przedmiotom dodamy warstwę srebra i poprawimy ich lustrzany wygląd.

Podczas używania Silver Manteance Solution doszło do jego wyschnięcia na powierzchni przedmiotu. Co należy zrobić?

Nie ma z tym problemu. Silver Maintenance Solution jest płynem, który wysychając zamienia się w proszek. Dlatego też najlepszym sposobem jego usunięcia jest użycie suchej szmatki lub  szczotki (zwłaszcza jeżeli przedmiot ma ornamenty). Następnie przedmiot należy umyć w czystej wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać i wysuszyć. Można powtórzyć te czynności, jeżeli istnieje taka potrzeba. Na koniec, by uzyskać zadowalający efekt, nałożyć Silver Maintenance Solution.

Jak często powinno się używać Holland Hallmark Silver Maintenance Solution, aby otrzymać jak najlepszy rezultat?

Można używać Silver Miantenance Solution za każdym razem, gdy srebro zaczyna pokrywać się nalotem. Możemy używać go tak często, jak tylko chcemy, ponieważ produkt ten poprawia wygląd srebrnych przedmiotów. Jednak nie będzie to konieczne tak często, jak podczas stosowania tradycyjnych środków czyszczących.

Czy Holland Hallmark Silver Maintenance Solution uszkadza srebro?

Holland Hallmark Silver Maintenance Solution nie uszkadza srebra. Wszystkie produkty Holland Hallmark są delikatnymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do odnawiania przedmiotów przez dodanie czystego srebra, zabezpieczającego ich piękny wygląd. Zwykłe środki czyszczące  usuwają srebro, zwłaszcza podczas czyszczenia. Produkty Holland Hallmark są bezpieczne i korzystnie wpływają na wygląd przedmiotów.